Hardangertun Leirskule i Kinsarvik er ein av landets mest populære leirskule- og skuleturdestinasjonar. Me kan tilby spennande og utfordrande aktivitetar i skogen, på fjellet og på Hardangerfjorden.

Hardangertun leirskule

Leirskulen har som mål at elevane skal få nye erfaringar, positive naturopplevingar og minne for livet. Hos oss vil elevane bl.a få styrka og testa sine evne til samarbeid, fordi mange av aktivitetane våre stiller høge krav til godt samarbeid for å lykkast.

-Me ønskjer å fremja læring og trivsel gjennom lystbetonte aktivitetar som alle kan meistre.


Fjelltur til Hardangervidda Nasjonalpark

Klatring og kabelbane/zipline

Kanopadling

"Det gjer noko med både elevane sin eigen sjølvfølelse og samhaldet i klassane, å få vere saman i nye omgivnadar over tid, prøve nye ting i lag og dele felles minne. "

"Meir en 30 års leirskuledrift har gitt Hardangertun Leirskule uvurderleg erfaring, og stor tru på verdien av eit leirskuleopphald, for elevar, men også for lærarar. "

Opphald på Hardangertun Leirskule

Fokus på ansvar og kosthald


  • Elevane bur i flotte hytter på Mikkelparken Ferietun. Som ein del av læringa må elevane (med rettleiing) sjølve sørga for at det alltid er nok mat på hytta, og at det er reint og ryddig til i ein kvar tid. Det er inspeksjon på hytta kvar morgon. Ved ankomst får kvar hytte utdelt korger med brødmat til frukost og lunsj/nistepakke. Påfyll av mat får dei i kiosken som er open til faste tider.
  • Før avreise frå leirskulen vert det premiering til hytta med best orden og ansvar gjennom heile opphaldet.
  • Hardangertun Leirskule har stort fokus på å gje elevane eit godt og sunt mattillbod. Kvar ettermiddag er det felles middag i hovudhuset.


Velkomen til Hardangertun Leirskule!

Leiar Dag Instanes

- På Hardangertun Leirskule har me som hovudmål at alle skal reise heim med gode minne og nye erfaringar.

Leiar ved Hardangertun Leirskule, Dag Instanes, er opptatt av at elevane skal få eit variert og lærerikt leirskuletilbod, både fagleg og sosialt.

-Eg er overbevist om at eit godt leirskuleopphald har stor betydning for elevane.

Å gje elevane lærerike aktivitetar og nye utfordringar der dei i fellesskap kan flytte grenser, kjenne meistring og få positive naturopplevingar, har Hardangertun Leirskule erfart er ein god kombinasjon.

-At elevane i tillegg bur i hytter med eige ansvar for orden og brødmåltid, krev samarbeid og planlegging, og gjev dei sosial læring også utanfor undervisningstida.

-Me på Hardangertun Leirskule gler oss til å ta i mot nye skuleklasser som skal få oppleve noko av det beste Kinsarvik og Hardanger byr på, og ei skuleveke dei alltid vil hugse, seier leiar Dag Instanes.


Kart og vegvisar

Kinsarvik ligg kanskje nærare enn du trur: - Frå Haugesund og Bergen tar det omlag 2,5 t. - Frå Oslo tar det omlag 5,5 t

Nokre av skulane som har vore på Hardangertun Leirskule:


Bergen Kommune

Krohnengen, Kyrkjekrinsen, Sandgotna, Olsvik, Kirkevoll

Radøy Kommune

Austebygd, Sæbø, Hordabø, Manger

Øygarden Kommune

Blomvåg, Toftøy, Rong, Tjeldstø

Meland Kommune

Rossland, Vestbygd

Sandnes Kommune

Hana

Ål Kommune

Nedre Ål

Mikkelparken Ferietun

Kinsarvikvegen 64

5780 Kinsarvik

Norge

Org nr 878 707 192

Bestilling/informasjon

Telefon: 53 67 13 13

E-post: info@mikkelparken.no