Leirskuleaktivitetar

Klatring/orientering

Dette er ein heildagsaktivitet der elevane først startar med ca 1 time teori om bruk av kart og kompass. Etter det går ein til klatreområdet der elevane blir delt i to grupper. Eine gruppa har har orientering i Huseskogen medan den andre klatrar.

Orienteringsløypa består av 10 postar som er hengt opp rundt i skogsområdet. Elevane samarbeider og prøver å ta seg fram til postane ved hjelp av kart og kompass. På postane må ein og svare på oppgåver som omhandlar temaet. Beste gruppa blir premiert.

Klatredelen består i å ta seg opp ein 25 meter høg fjellvegg på stigbøylar av jern og med klatreselar og sikring. For deretter å segla ca.100 meter på ein kabelbane. Klatrevegg, eller Via Ferrata som det heiter ,betyr å bevega seg oppover ein fjellvegg på jerntrinn.

Kvart taulag er på ca 8 elevar. Vår erfaring er at svært mange elevar bryt eigne grenser og opplever stor grad av meistring gjennom desse aktivitetane.

Mål: Lære bruk av kart og kompass. Meistre utfordrande aktivitetar gjennom samarbeid og samhold, og med stort fokus på sikkerhet.

Fjelltur

Dette er ein dagstur i den fantastiske Husedalen som er berømt for sine fire flotte fossefall. På denne turen tar ein seg opp til den tredje fossen., og ein er då komen inn i Hardangervidda nasjonalparkområde. Om ein hugsar å ta med ein god nistepakke, kamera, skikkeleg skotøy og gode kle blir dette ei naturoppleving for resten av livet. Den første delen av turen går i lett stigande terreng ved sida av elva Kinso. Den siste delen av turen blir meir krevjande med ein brattare stigning. Instruktøren vil ikkje halde høgare tempo enn at dei siste elevane heng med, slik at alle kan nyte turen. Når ein har nådd toppen av turen, ved stølen Nykkjesøy, et me nista vår og kokar te/buljong på stormkjøken.

Mål: Læra å ferdast i Nasjonalparkområdet som er eitt av dei flottaste naturområda i Norge. Få innblikk i kva som gøymer seg i den norske naturen. Lære om kva sko og klær som passar til formålet.

Kano

På denne aktiviteten får elevane oppleva den fantastiske Hardangerfjorden. Økta byrjar med instruksjon i sjøvet og sikkerheit. I tillegg blir det litt "tørrtrening" på land i ulike padleteknikkar. To og to elevar sit samen i kvar kano. Elevane skal gjennom ulike øvingar på fjorden som stiller krav til godt samarbeid og samhandling. Ved mykje vind vil kano-økta foregå inne i lagunen og båthavna. Når det er roleg vær blir det ein lengre tur på fjorden.

Mål: Læra å meistra ulike padleteknikkar. Klare å samhandla godt i grupper, og ha forståing for sjøvetsreglane.

Bogeskyting og natursti

På denne aktiviteten blir elevane delt inn i to grupper. Først har eine gruppa natursti og etterpå har dei bogeskyting, medan den andre gruppa startar først med bogeskyting og så har natursti etterpå. På naturstien vert elevane delt inn i mindre grupper som skal prøve å finne 17 postar som er hengt opp rundt i ei skogsløype. Oppgåvene handlar om natur og planteliv. Nokon av oppgåvene stiller òg krav til dei kreative evnene. Beste gruppe vert premiert. På bogeskytinga får elevane innføring i skyteteknikk. Dei startar ut med ein del øvingsrundar før ein avslutter med ein konkurranse. Dei to jentene og to gutane med høgast poengsum blir med i ein finale mellom alle klassane på leirskulen torsdag kveld.

Mål: Styrka konsentrasjon og koordinasjon i forhold til presisjonsidrettar. Skapa trivsel og samhald gjennom lagkonkurransar.

Mikkelparken Ferietun

Kinsarvikvegen 64

5780 Kinsarvik

Norge

Org nr 878 707 192

Bestilling/informasjon

Telefon: 53 67 13 13

E-post: info@mikkelparken.no