Bookingreglar

Ved bestilling av fleire hytter/leilegheiter kan me desverre ikkje garantera at dei ligg ved sida av kvarande, men me vil gjera så godt me kan. Ring gjerne 53671313 for meir informasjon. Innsjekking frå kl 15:00 og utsjekking før kl 11:00. For grupper gjelder eigne bookingreglar.

1.BOOKING AV HYTTER/LEILIGHEITER:

Desse bookingreglane gjeld som kontrakt for opphald på hyttene/leilegheitene våre.

Målet med reglane er å klargjera forholdet mellom den som bestiller overnatting og oss,


2.LEIGETAKAREN SITT ANSVAR

Den som bestiller må vera over 20 år. Dette gjeld òg for den som er ansvarleg på hytta/leilegheita under opphaldet.


3.BETALINGSVILKÅR

Hytter, leilegheiter og luksustelt:

Ved nettbestilling må leiga betalast straks. Dersom de bestiller via epost eller tlf. vil me sende ein betalingslink/faktura til e-post addressa. Betaling kan gjerast ved ankomst etter avtale.

Camping:

Leiga må betalast straks uavhengig om ein bestiller via epost, tlf eller på nett.


4.AVBESTILLING

Avbestilling må skje seinast 14 dagar før ankomst. Refundering av forhåndsbetalt bestilling vert gjort innan 3 dagar. Ved avbestilling seinare enn 14 dagar før ankomst må heile leigesummen betalas dersom det ikkje på førehand er betalt inn kr 295,- (hytte/leilegheit/luksustelt) eller 125,- (campingplass) i avbestillingsbeskyttelse.

Avbestilling kan gjerast på tlf til 53671313.


5.AVBESTILLINGSBESKYTTELSE

Avbestillingsbeskyttelsen på kr 295,- pr. hytte/leilegheit/luksustelt og 125,- pr. campingplass kan ein bestilla på forhånd, gjerne samtidig med reservasjonen. Avbestillingsbeskyttelsen vert ikkje refundert. Avbestillingsbeskyttelse gjeld ikkje billettar til Mikkelparken.


6.ANDRE VILKÅR

Eige musikkanlegg må ikkje brukast slik at andre gjester vert uroa. Det er forventa at leigetakar tar hensyn til dei andre gjestene som er her. Dersom nokon uroar andre vil det verta påtale. Om ein ikkje rettar seg etter den, vil ein måtta forlata plassen og leigesummen vert i slike tilfelle ikkje refundert.

Øydelagt inventar, utstyr , annan skade eller mangelfull reingjøring kan verta etterfakturert.


7.HUSDYR

Dyr er dessverre ikkje tillatt i hyttenr/leilegheiter/luksustelt.

8.REINHALD

Ved avreise må hytta/leilegheita vera i same stand som den var då de kom. Oppvaskmaskina må settas på, avfall og tomgods må fjernas og alle golv og overflatar må vera støvsugd/tørrmoppa. Du kan bestille utvask når du booker overnatting hjå oss.


9.FORBEHALD/FORCE MAJEURE

Hardangertun Hytter og Familiepark AS er ikkje ansvarleg for forhold utanfor vår kontroll.


10.RØYKEFORBUD

Det er ikkje lov å å røyka i hyttene/leilegheitane/luksustelta.


11.REKLAMASJON

Eventulle reklamasjonar under opphaldet skal rettast til personalet i resepsjonen, på tlf 53671313 eller e-post info@mikkelparken.no.


12.KUNDEDATA/PERSONOPPLYSNINGAR

Kundedata/personopplysningar blir ikkje blir delt med, eller solgt til ein tredje part. Alle kundedata/personopplysningar blir oppbevart i henhold til norsk lov. Mikkelparken kan sende deg informasjon angående produkt, tjenester eller hendingar som kan vere av interesse for deg ut i frå ditt kjøp.13.Juridisk ansvarlig

Hardangertun Hytter og Familiepark AS er juridisk ansvarlig for kredittkort-transaksjonar gjort gjennom denne nettsida.

Mikkelparken Ferietun

Kinsarvikvegen 64

5780 Kinsarvik

Norge

Org nr 878 707 192

Bestilling/informasjon

Telefon: 53 67 13 13

E-post: info@mikkelparken.no