Mikkel gjev tilbake

Visjonen til Mikkel er å skape gode barndomsminne. Han er opptatt av å skape gode minne for gjestene sine i parken, og for andre som treng det. Mikkel bryr seg særleg om korleis barn har det.

Mikkelfondet

5% av inntektene frå salg av Mikkelprodukt med dette merke, setter Mikkel inn i Mikkelfondet.

Kvart år gjev Mikkel heile Mikkelfondet til veldedige formål som arbeider med å gjera levekåra for barn betre.

Kven har Mikkelfondet støtta?

Folgefonna Future for Children

Folgefonna Future for Children, FFC, arbeidar for å fremja barns levevilkår og utdanningsmuligheter i Afrika. Agnes Iren Lothe, grunnleggar av organisasjonen, reiser fleire gongar årleg til Afrika saman med andre frivillige. Blant anna tar dei med seg klær sko og briller til barna, pusser opp skulelokal og leverer ut skulemateriell, vaksinerer barn mot polio og besøker lokale sjukehus.

Mikkel har i fleire år vert med å bidra til at FFC skal kunne fortsette det viktige arbeidet sitt, gjennom å gi sokkar og pengar som FFC kan ta med seg til barna. Dersom du kjøper eit Mikkelprodukt med Mikkelfond-merket på seg, går noko av pengane til FFC.

www.ffchildren.blogspot.no

Røde Kors

Mikkelparken har arrangert Røde Kors-dagar, der alle billettinntektene går til Røde Kors.

Mikkel har i tillegg støtta det lokale Røde Kors-laget, som stadig stiller opp for bebuare og tilreisande i Kinsarvik, samt donert til spontane internasjonale aksjonar ved ulykker og naturkatastrofar.

www.rodekors.no

CARE - TV-aksjonen 2019


Mikkel donerte gjennom TV-aksjonen ein del av Mikkelfondet til organisasjonen CARE som fremjer kvinner og jenter sine rettigheiter og jobbar for å få kvinner og familiane deira ut av fattigdom.


https://care.no/

Familiestøtten i Bergen


Deler av Mikkelfondet i 2019 vart donert til den frivillige organisasjonen Familiestøtten i Bergen.
Familiestøtten i Bergen tilbyr hjelp og støtte til trengande barnefamiliar i Bergensområdet og samlar inn og deler ut mat, klede, forbruksvarer, utstyr til idrett, leiker og utstyr til barn.

UNICEF

UNICEF er overalt der barn trenger ei hjelpande hand. Med livsviktig næring, med reint vatn og med skule, gjer UNICEF kvar dag ein forskjell for millioner av barn. Mikkel har støtta Unicef sitt viktige arbeid for barn i heile verda.

www.unicef.no

Kirkens Bymisjon

"Kirkens bymisjon er en inkluderende, ideell organisasjon, som arbeider i byer rundt om i Norge, for mennesker som av ulike årsaker står overfor utfordringer i livet ."

Mikkelfondet har donert midlar til Kirkens Bymisjon og anerkjenner den flotte innsatsen dei gjer for å betre tilværa for så mange.


kirkensbymisjon.noMikkelparken AS

Kinsarvik

Norway

Kontakt oss

Telefon 53671313

info@mikkelparken.no