Mikkel gjev tilbake

Visjonen til Mikkel er å skape gode barndomsminne. Han er opptatt av å skape gode minne for gjestene sine i parken, og for andre som treng det. Mikkel bryr seg særleg om korleis barn har det.

Mikkelfondet

5% av inntektene frå salg av Mikkelprodukt med dette merke, setter Mikkel inn i Mikkelfondet. Kvart år gjev Mikkel heile Mikkelfondet til veldedige formål som arbeider med å gjera levekåra for barn betre. Slik er Mikkel og gjestene hans med på å spre gode barndomsminne.

Folgefonna Future for Children

Folgefonna Future for Children arbeidar for å fremja barns levevilkår og utdanningsmuligheter i Afrika. Agnes Iren Lothe, grunnleggar av organisasjonen, reiser fleire gongar årleg til Afrika saman med andre frivillige . Blant anna tar dei med seg klær sko og briller til barna, pusser opp skulelokal og leverer ut skulemateriell, vaksinerer barn mot polio og besøker lokale sjukehus.

Mikkel har i fleire år vert med å bidra til at FFC skal kunne fortsette det viktige arbeidet sitt, gjennom å gi sokkar og pengar som FFC kan ta med seg til barna. Dersom du kjøper eit Mikkelprodukt med Mikkelfond-merket på seg, går noko av pengane til FFC.

www.ffchildren.blogspot.no

Røde Kors

Kvart år har Mikkelparken Røde Kors-dagar, der alle billettinntektene går til Røde Kors.

Mikkel bidrar i tillegg til det lokale Røde Kors-laget, som stadig stiller opp for bebuare og tilreisande i Kinsarvik, samt til spontane internasjonale aksjonar ved ulykker og naturkatastrofar

www.rodekors.no

UNICEF

UNICEF er overalt der barn trenger ei hjelpande hand. Med livsviktig næring, med reint vatn og med skule, gjer UNICEF kvar dag ein forskjell for millioner av barn. Mikkel støtter Unicef sitt viktige arbeid for barn i heile verda.

www.unicef.no