Praktisk Informasjon


For at alle våre gjestar i Mikkelparken skal får ei så bra oppleving som mogleg , har me samla ein del praktisk informasjon her som kan vere nyttig å lese før ein kjem til Mikkelparken.


Parkering

Mikkelparken har gratis parkering og parkeringsplass like utanfor parken. Viss det ikkje er ledig på parkeringsplassen er det mogleg å parkere gratis ved Hardanger Bestikk, ca 300 meter frå Mikkelparken. Mikkelparken har handicap-parkering.


Lading av elbil

På parkeringsplassen utanfor Mikkelparken er det 8 ladeplassar for elbil, drifta av Fortum: CHAdeMO: 2 stk., CCS/Combo: 2 stk. og Type 2: 4 stk.

På Esso-stasjonen i Kinsarvik sentrum er det 4 ladeplassar drifta av Grønn Kontakt: CHAdeMO: 1 stk., CCS: 1 stk. og Type 2: 2 stk.


Førehandsbestilling av billettar på nett

Billettar til Mikkelparken må kjøpast på nettsida vår før ankomst. Det vil ikkje vere mogleg å kjøpe billettar i inngangen til Mikkelparken.


Honnørbillett

Du kan bestille honnørbillett til Mikkelparken. Honnørbillet kan bestille viss ein er over 67 år, eller viss ein har honnørkort. Honnørbevis eller aldersbevis må visast ved evt. spørsmål i inngangen.


Ledsagar

Ledsagar med ledsagarbevis kjem gratis inn i Mikkelparken. Ledsagarar treng ikkje kjøpe billett i førvegen, men vert registrert i inngangen til parken. Me har ein margin i kapasitetsbegrensinga vår for dette.


Grupperabatt

For grupper over 20 personar, får ein rabatt på 25 kr pr billett. Skal ein nytte seg av grupperabatt-tilbodet, må ein kontakte Mikkelparken på e-post: info@mikkelparken.no.


Gratis inngang

Bursdagsbarn mellom 2 og 12 år som fyller år den dagen dei skal i Mikkelparken , barn under 2 år og ledsagar med ledsagarbevis.


Minibank/kontantar

Næraste minibank er hos Sparebanken Vest i Kinsarvik Sentrum. Ein kan betale med kort over alt i Mikkelparken. Det er kun mogleg å betale med kontant i inngangen til Mikkelparken eller i resepsjonen på Mikkelparken Ferietun.


Rullestol

Det er mogleg å være i rullestol i Mikkelparken, men det er enkelte gangstiar som har litt bratt helling. Det er handicaptoalett i Mikkelparken, ved Solkroa og leikelandet SkoSkogen.


Barnevogn

Ein kan ta med seg eigne barnevogner inn i Mikkelparken. Me har ikkje barnevogn til utleige.


Hund

Det er dessverre ikkje tillatt å ta med hund inn i Mikkelparken, men me har gratis hundeparkering utanfor parken. Der har me hundebur med lås som er plassert i ei lita treklynge som skuggar for sola. Du får utlevert lås i kassa i inngangsbygget og må skriva opp namn og telefonnummer. Me har 8 hundebur og ein kan dessverre ikkje reservere plass i hundeparkeringa.


Førarhund

Det er tillatt med førarhund i Mikkelparken.


Toaletter

Det er toalett ved Solkroa, Skoskogen, Tropefryd og Bilbanen. Det er óg handicaptoalett ved Solkroa og leikelandet Skoskogen.


Toalettartikler

Mikkelparken sel bleier og badebleier. Bind og tampongar kan du kjøpe i resepsjonen på Mikkelparken Ferietun.


Stellerom og amming

Det er stellebord på handicaptoalettet ved Solkroa og i leikelandet SkoSkogen. Det er dessverre ikkje eigne ammerom i Mikkelparken, men ein står heilt fritt til å amme kvar ein vil. Det er mellom anna mjuke sofaer i leikelandet Skoskogen og Karibia.


Skifterom/ dusjing

Ved badelandet Tropefryd er det avlukke til å skifte i, i dei lilla byggene. Det er utandørs dusjar med oppvarma vatn. Dusjane er ved skifteromma og den store vassklia i Tropefryd.


Badetemperatur

Alle basseng og spruteanlegget i Tropefryd har oppvarma vatn, ca 30 gradar.


Badereglar

Mikkelparken har eigne badevaktar med livredningskurs, men alle barn må likevel bade i lag med vaksne som kan symje.

Gjer deg kjent med kor kor djupt bassenget er. I Mikkelparken er djupda i bassenga 40 cm, 80 cm, 1,1 m og 1,2 m.

Ein må vere minimum 1 m og 30 cm høg for å kunne skli i den store vannsklia. Ikkje skli med hovudet først i vasskliene , og ikkje skli for tett.

Alle barn som brukar bleier må ha badebleier på seg når dei er i bassenget og i spruteanleggjet. Badebleier kan ein kjøpe i butikken i inngangsbygget.


Røyking

Det er kun lov å røyke i Mikkelparken på anviste plassar, nedanfor Solkroa, bak huset ved krasjbåtane og nedanfor leikelandet Karibia.


Brann

Det er brannsløkkjingsutstyr i alle bygg i Mikkelparken.


Førstehjelp

Førstehjelp får ein i informasjonen ved inngangsbygget til Mikkeparken og i resepsjonen på Mikkelparken Ferietun. Me har óg førstehjelpsskrin ved alle attraksjonane.


Hjartestartar

I Mikkelparken er det hjartestartar på veggen ved kassen i inngangsbygget. ( Og på veggen i resepsjonen på Mikkelparken Ferietun. )


Nødutgongar

Hvis det skulle bli nødvendig å evakuere Mikkelparken, er nødutgangane nedanfor Solkroa, ved dissestativet i nærleiken av andetrøbåtane og ved hovudinngangen til parken.


Sakna barn

Ta ein prat med borna før de besøker Mikkelparken om kva dei skal gjere visst de kjem bort i frå kvarandre. Det beste er at eit barn som ikkje finn foreldra, blir verande der dei er, framfor å begynne å leite etter foreldra, eller at de på førehand avtalar ein fast møteplass hvis de kjem bort i frå kvarandre. For dei minste barna er det lurt å skrive på armen e.l. navn og mobilnummer på ein føresatt, eventuelt bruke ID- armband.

Barna kan og ta kontakt med personale i Mikkelparken. Dei skal vere lett synlege med grønn overdel med Mikkel-logo og svart/blå bukse. Finn me eit barn som har kome bort frå foreldra eller hvis foreldre ikkje finn barnet sitt, har me faste prosedyrer for varsling og leiting


Mat og drikke

I Mikkelparken har me to kaféar og fleire sjølvbetjente kioskar. Solkroa har lunsjbuffet med ulike varmrettar bl.a hamburger, pølser, nuggets, pommes frites og salatbar. Skoskogen har heimelaga pizza, salatbar, pølser, vafler, is m.m. Sjølvbetjent salgsvogn ved Krasjbåtane har is, brus, slush , kaffe o.l. Tropefryd har sjølvbetjent kiosk i bassengområdet med is, kaffe, brus, slush o.l. Mikkelparken sel babymat og har mikrobølgeovn til oppvarming av vatn o.l.

Det er ikkje tillatt med alkohol i Mikkelparken.


Grilling

Mikkelparken har eigne grillar de kan nytte ved leikelandet Karibia . Det er ikkje tillat med eingongsgrill. Me følgjer Brannvesenet sine anbefalingar om grilling/ grillforbod.


Møte Mikkel og venene

Kvar dag kan de møte Mikkel og venene fleire gongar i Mikkelparken. I sesongen 2021 kan de møte dei ved Sceneteltet fleire gonger:

Kl. 12:00: Sirkus Solbjørn - Solbjørn feirer bursdag!

Kl. 13:30: Tuttetid med Mikkeline

Kl. 15:00: Blinkskot med Mikkel og Venene

Kl. 16:30: Sirkus Solbjørn - Solbjørn feirer bursdag!

I juli vil Mikkel og venene ta ein runde rundt på Mikkelparken Ferietun og helse god morgon kl. 09!


Minigolf

Minigolfkøller og ballar kan de låne gratis på teikneterrassen.


Premie Gullgraving

Gullgravarpremiane vert gitt i samarbeid med Hardanger Bestikk. Me har satt øvre aldersgrense for premie til 12 år og at ein berre kan få premie for gullgraving ein gong pr. billett. Kva ein får som premie kan variere, og det er ikkje alltid det samme i alle gaveeskene. Sidan Hardanger Bestikk har slutta å produsere Mikkel-bestikk, vil det ikkje lenger vere Mikkel-bestikk som premie, men ein premie frå det øvrige sortimentet deira.


Hittegods

Alle gjengløymte ting vert tatt vare på i ein kort periode. Har du gløymt noke i Mikkelparken, ta så fort som mogleg kontakt på e-post: info@mikkelparken.no med ei skildring av kva du har gløymt att og ca. kva område du trur du har mista det. Me sjekker i hittegodsavdelinga vår, og svarer deg tilbake så snart som mogleg. Etter ca. 3 veker vil klede og anna som ikkje har blitt etterlyste bli donert eller kasta.Mikkelparken AS

Kinsarvik

Norway

Kontakt oss

Telefon 53671313

info@mikkelparken.no